Zespół Oświatowy w Mysłowie powstał
w 2002 roku, w jego skład wchodzą dwie szkoły:

  • Szkoła Podstawowa w Mysłowie

  • Gimnazjum w Mysłowie

Dyrektorem placówki jest magister Renata Pacek, wicedyrektorem- magister  Mariola Kosmowska. 

W szkole podstawowej uczą się dzieci z miejscowości: Mysłów, Ksawerynów, Kamień, Germaniach, Wola Mysłowska- obwód tej placówki, ale mamy też uczniów z Wólki Ciechomskiej, Wilczysk i Żelechowa.

Do gimnazjum uczęszcza młodzież z terenu gminy Wola Mysłowska, ale kształci się też kilku uczniów spoza naszego obwodu.

Nasza szkoła to placówka z tradycjami, podstawówka istnieje od lat dwudziestych XX wieku, zaś gimnazjum od 1999 roku. Uczymy się w nowej szkole. Została oddana do użytku 2 września 1995 roku. Możemy korzystać z sal lekcyjnych, pracowni komputerowej, sali gimnastycznej, stołówki i świetlicy szkolnej, boisk sportowych.

Dzieci zdobywają wiedzę pod okiem dobrze wykształconej
i przyjaźnie nastawionej wobec uczniów kadry pedagogicznej. Duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo i dobrą atmosferę w szkole. Troszczymy się nie tylko o rozwój intelektualny, ale także o wychowanie i wszechstronny rozwój ucznia.

Organizowane są w placówce różne imprezy artystyczne i kulturalne. Uczniowie mogą wykazać swoje umiejętności na różnych polach. Proponujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych.