„Twój pomysł,

Twoja inicjatywa”

KRONIKA DZIAŁAŃ

Przygotowały:

Uczennice klasy VI

Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego

w Mysłowie

pod opieką pani Aleksandry Kamola

STOPERKI

A oto my – uczennice klasy VI

Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego

w Mysłowie, czyli:

Wzięłyśmy udział a akcji „Twój pomysł, twoja inicjatywa” ponieważ chciałyśmy zwrócić uwagę dzieci i dorosłych na bezpieczeństwo nas wszystkich jako uczestników ruchu drogowego. Wśród uczniów w naszej szkole największym problemem okazało się to, że tylko nieliczni noszą odblaski. Postanowiłyśmy uświadomić,  zwłaszcza najmłodszym naszym kolegom, jak ważną rzeczą jest to abyśmy byli dobrze widoczni na drodze.

W tym celu podjęłyśmy szereg różnych działań,
które prezentujemy w tej kronice.

PIERWSZA POMOC

UCZYMY SIĘ RATOWAĆ

MY UCZYMY RATOWAĆ

BAWIMY SIĘ W SZKOŁĘ

KONKURSY PLASTYCZNE

PREZENTACJA DLA RODZICÓW

WALENTYNKA DLA KIEROWCY

LIST OTWARTY DO KIEROWCÓW

BEZPIECZNA WALENTYNKA
DLA RODZICÓW

GMINNY TURNIEJ
„BEZPIECZNIE … Z NAMI WSZĘDZIE”

 

Jednym z pierwszych działań, które podjęłyśmy w ramach projektu
„Twój pomysł, twoja inicjatywa”, była nauka udzielania pierwszej pomocy. Poprosiłyśmy panią Marzenę Iwaniec, aby przeszkoliła nas w jaki sposób należy prawidłowo udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym np. w wypadkach drogowych.

 

Pani Marzena pokazała nam jak bezpiecznie ułożyć poszkodowanego
w sytuacji kiedy osoba oddycha (jest to tzw. pozycja boczna ustalona).

 

Nauczyłyśmy się również jak prawidłowo przeprowadzić akcję reanimacyjną w sytuacji gdy osoba, której udzielamy pomocy nie oddycha.

 

Zdobytą wiedzę ze szkolenia z panią Iwaniec postanowiłyśmy przekazać
naszym młodszym kolegom z I i II klasy. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, gdyż dzieci chętnie uczyły się od nas. Nowością było dla nich to, że zajęcia prowadziły ich starsze koleżanki.

 

Na za kończenie wszyscy za aktywny udział w zajęciach
otrzymali od nas odblaski.

 

W klasie trzeciej przeprowadziłyśmy lekcję na temat bezpieczeństwa na drodze. Na zajęciach wykorzystałyśmy film z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie pt. „Nie-Bezpieczna droga”, a także przygotowałyśmy zagadki i krzyżówki.

 

Dzieciom lekcja bardzo się podobała, wszyscy aktywnie brali udział,
 a w nagrodę każdy otrzymał odblask.

 

Kolejnym naszym działaniem było ogłoszenie w szkole konkursów plastycznych.
Dla klas I – III konkurs pt. „Bezpieczna droga do szkoły”
a dla klas IV – VI „Ekologiczny pojazd przyszłości”.

 

Chciałyśmy również zwrócić uwagę rodziców na nasze bezpieczeństwo na drogach. W tym celu przygotowałyśmy „Bezpieczną walentynkę”, którą rozdawałyśmy rodzicom podczas szkolnej wywiadówki.

 

Przygotowałyśmy także prezentację multimedialną pt. „Mali i duzi bezpiecznie wracają z podróży”, którą zaprezentowałyśmy naszym rodzicom.

 

Z okazji Walentynek przeprowadziłyśmy wspólnie z panami policjantami
z drogówki akcję „Walentynka dla kierowcy”.

 

Pan policjant zatrzymywał samochody do kontroli. Natomiast my wręczałyśmy kierowcom walentynki - czerwone dla tych, którzy jechali przepisowo, a dla tych, którzy przekraczali prędkość były walentynki czarne.

 

Podsumowaniem naszych działań był Gminny Turniej „Bezpiecznie … z nami wszędzie”.

 

Zaprosiłyśmy do udziału kolegów z sąsiednich szkół podstawowych z terenu naszej gminy. 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Jarczewie

 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Lisikierzu

 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Wandowie

 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Mysłowie

 

Zawodnicy musieli wykazać się wiedzą ze znajomości
zasad bezpieczeństwa na drodze.

 

Publiczność wszystkich gorąco dopingowała i nagradzała brawami.

 

Projektując znak drogowy przestrzegający przed jakimś niebezpieczeństwem trzeba było wykazać się pomysłowością
i zdolnościami plastycznymi.

 

Zawodnicy świetnie spisali się również w konkurencjach sprawnościowych.

 

Poziom był niezwykle wyrównany, dlatego Jury po burzliwych naradach
wszystkim uczestnikom przyznało równorzędne pierwsze miejsca.

 

W czasie gdy Jury podliczało punkty, zaprezentowałyśmy się w krótkim
montażu słowno – muzycznym pt. „Bezpiecznie na drodze”.

 

Na zakończenie dnia odwiedził nas jeszcze pan dzielnicowy Łukasz Kępa.

 

Pan policjant mówił o tym jak bezpiecznie powinniśmy zachowywać się na drodze, a także opowiadał o pracy w policji.

 

Postanowiłyśmy również skierować apel do wszystkich kierowców,
aby nie lekceważyli żadnych przepisów drogowych i bezwzględnie ich przestrzegali. W tym celu cała nasza klasa wystosowała listy otwarte do kierowców. Niektóre z nich zawiesiłyśmy w naszych miejscowościach na tablicach ogłoszeń.